Leioabus

Horario de autobuses/Autobusen ordutegiak

Udal garraio zerbitzua

Servicio Municipal de Transporte de Viajeros

 

LEIOABUS

INTERBARRIOS / AUZOEN ARTEKO

 

 

   

 

Lanegunak (astelehenetik ostiralera) / Laborables(de Lunes a Viernes)

 Irteerak / Salidas Txorierri Auzoa

8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00

 Irteerak / Salidas Bell House - Areetako Anbulatorioa

8:30  9:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  18:30  19:30  20:30  21:30

 Larunbatak / Sabados

Irteerak / Salidas Txorierri Auzoa

9:00   10:00   11:00   12:00   13:00.......................... 15:00   16:00   17:00   18:00   19:00

 Irteerak / Salidas Bell House - Areetako Anbulatorioa

9:30   10:30   11:30   12:30   13:30............................15:30   16:30   17:30   18:30   19:30 

 Igandeak / Domingos

Irteerak / Salidas Txorierri Auzoa

9:00     10:00     11:00     12:00     13:00

 Irteerak / Salidas Bell House - Areetako Anbulatorioa

9:30    10:30     11:30     12:30     13:30

 Jaiegun eta igandeetan arratsaldean ez dago zerbitzurik

Festivos y Domingos tarde : No hay servicio.